Presentacións xeolocalizadas

Se o traballo con mapas “vivos” ten interesantes posibilidades didácticas na área lingüística, é claro que dá aínda máis xogo na social (Earth, Maps…). É por iso que desde PDC estamos intentando tirarlle partido a algunhas ferramentas de xeolocalización, en tarefas con tratamento da información como

E destas propostas, acollidas cun afán pouco frecuente no noso alumnado, están a saír algunhas das mellores producións do curso. Algunhas estupendas, coma esta ruta de Juan en Wayfaring con incrustación de vídeos e animacións:

Ampliado, aquí.

Exemplos de producións da primeira actividade:

Tamén en PCPI temos feito propostas deste tipo, como a organización dunha saída, con resultados coma esta guía de Mónika.