Poesía medieval e música

Na difícil abordaxe nas aulas desa xoia que é a poesía-canción trobadoresca, todos os que impartimos esta materia botamos man das audicións, incluíndo versións actualizadas por diferentes grupos e intérpretes. E intentamos conectar os recursos literarios medievais cos presentes en pezas de grupos actuais (como a forza do vento dos Ruxe-Ruxe), mesmo cando se fan propostas de (re)creación. Como para calquera outra etapa literaria.
Pero, conscientes da comuñón entre a escrita e a música nese período, tamén soemos incorporar a figura do cantautor/a, tan próxima á dos xograres autores e á dos segreis. Porén, esta conexión pode ir máis alá do simple diálogo motivador, da suxestión de mergullo na obra dalgún cantautor actual ou da procura dun contraste histórico. Están abertas interesantes posibilidades de desenvolvemento de proxectos en contextos reais de hoxe en día que, que eu saiba, non se están a aproveitar. Un falar, o alumnado podería:

  • presentar didacticamente un especial dun programa radiofónico sobre canción de autor con temáticas e formas de raíz medieval
  • elaborar os criterios que se deberían incluír nunha proposta de escolma de cancións en galego de todos os tempos solicitada por unha editorial discográfica e presentar a propia escolma nun wiki

Velaquí algúns exemplos de pezas especialmente interesantes a ter en conta:

1. Uxía Senlle

(inserido de Danza ritual)

2. Anxo Rei

3. Xosé Constenla

4. Roi Casal

Ninfa da frescas augas – Roi Casal por PAI Música en Vimeo.

5. Erika