Reorientación das axudas aos ENL

Política Lingüística xa fixo pública a convocatoria de axudas para os proxectos dos equipos de normalización (consulta no DOG). Por vez primeira van ser valorados (e, daquela, suponse que incentivados) aspectos fundamentais como a implicación dos membros da comunidade educativa no proxecto, a orixinalidade das propostas para incidir nos usos orais e escritos, a utilización das novas tecnoloxías ou a colaboración con outras institucións e outros centros. O seu peso na cualificación do proxecto será dun 70%. Parece que se centra, pois, o camiño dunha axeitada planificación e dinamización lingüísticas. Agora precísanse os apoios institucionais correspondentes e as ferramentas e recursos tan demandados. E que non se demore a resolución.
O prazo para a presentación das solicitudes remata o 29 deste mes.