Para achegarse ao texto argumentativo (oral)

Para encamiñar a introdución (moi básica) ás características da argumentación, empregamos esta serie de actividades sobre un fragmento cinematográfico que inclúe tamén unha proposta de produción, só bosquexada.

Adaptamos tamén esta breve secuencia da Revista Escola deste xeito.
O vídeo co que se traballa no caderno interactivo é este de Ao cruzar o límite (o intercambio que interesa está ao final, desde o 7:40, mais é preciso contextualizalo):